Gå direkt till innehåll
Hållbarhetsarbete på Trejon tillsammans med Esam
Hållbarhetsarbete på Trejon tillsammans med Esam

Pressmeddelande -

Trejon får investeringsstöd för hållbarhet

Trejon, en ledande aktör inom maskinleverans och tillverkning, har blivit tilldelad investeringsstöd för att ytterligare stärka sina hållbarhetsinitiativ. Region Västerbotten erkänner företagets strategiska inriktning på att göra sina produkter ännu mer hållbara och ser detta som en viktig drivkraft för hållbar tillväxt i regionen.

Investeringen, godkänd av Region Västerbotten, fokuserar på att förbättra miljö- och hållbarhetsprestanda genom hela Trejons värdekedja. Samarbetet med Esam hållbarhetskonsulter kommer att spela en nyckelroll i genomförandet av dessa hållbarhetsinitiativ.

Anna Johansson, ansvarig för kvalitets och miljöfrågor hos Trejon är glad och stolt över regionens beslut:

”- Hållbart företagande är viktigt för Trejon. Vi ser stor potential i att skapa en ännu mer hållbar värdekedja och anser att detta är strategiskt viktigt för vårt samarbete med leverantörer och återförsäljare i både Sverige och internationellt. Därför väljer vi att investera i samarbetet med Esam, som kommer att fortsätta stödja oss i detta viktiga arbete.”

Huvudfokus kommer att ligga på att systematiskt utveckla hållbarhetsarbete för att fortsätta driva affärerna i en mer hållbar riktning. Genom att skaffa mer detaljerad information om miljö- och hållbarhetspåverkan inom företagets värdekedja kommer Trejon att identifiera och prioritera rätt områden för framtida utveckling. Denna insats kommer också att förstärka företagets kommunikation kring hållbarhetsfrågor.

Maria Blechingberg, konsult och delägare på Esam, uttrycker sin förväntan:

”- Vi på Esam ser fram emot att fortsätta vara med och förstärka Trejons hållbara vision.”

Trejons senaste framgångsrika år, präglade av ökad försäljning och fokus på utvalda produktgrupper samt utvecklingen av egna varumärken, har lagt grunden för den positiva utvecklingen. Investeringen i hållbarhetsarbete förväntas ytterligare bidra till denna framgång och stärka Trejons position som en ansvarsfull och hållbar aktör inom branschen.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Trejon, med huvudkontor utanför Umeå, har anor tillbaka till 1940-talet. 1980 expanderade företaget och blev generalagent för lantbruks- och entreprenadmaskiner i Sverige. Idag är vi en av de ledande maskintillverkarna och maskinleverantörerna inom entreprenad, skogsbruk, lantbruk och parkverksamhet via ett rikstäckande nät av återförsäljare.

Trejon har mångårig erfarenhet inom branschen - både som producent och grossist. Trejon är egen producent av OPTIMAL-maskinerna för park och vägunderhåll, kompaktlastaren FLEXITRAC och MULTIFOREST skogsvagnar och kranar. I vårt breda produktprogram ingår flera av Europas ledande maskintillverkare; Trioliet, Teagle, Speed, Pichon, HakkiPILKE, Berti, Rotomec, Multicargo, Pel-Tuote, Göweil m.fl.

Trejon är ISO-certifierade inom kvalitet 9001 och miljö 14001, vilket innebär att kvalitén på Trejons åtaganden höjts ytterligare.

Tillsammans skapar vi en bra dag – en Trejondag.

Kontakter

Henrik Johansson

Henrik Johansson

Presskontakt VD VD, inköpsansvarig, delägare 0935-39905
Johan Schols

Johan Schols

Presskontakt Marknadsansvarig Försäljning 0935-399 20