Gå direkt till innehåll
Johan Schols försäljnings- och marknadschef, Helena Löfstedt digital marknadsföring
Johan Schols försäljnings- och marknadschef, Helena Löfstedt digital marknadsföring

Pressmeddelande -

Trejon stärker sin digitala närvaro och satsar på hållbar marknadsföring

Trejon har omstrukturerat sitt arbete med marknadsföring under de senaste två åren för att öka sin digitala närvaro, arbeta mer strategiskt och hållbart. Företaget har valt att minska sitt deltagande på mässor och produktionen av tryckt material, för att i stället fokusera på sin digitala närvaro. Dessa förändringar har lett till förbättrade annonsresultat samt sparade resurser både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel.

Den digitala marknadsföringen hanteras nu internt på Trejon, istället för via externa partners. Detta gör det enklare att implementera synergier och strategiska marknadsföringsinsatser över flera kanaler för ökat genomslag. Dessutom möjliggör det ett större fokus på kundvärde, eftersom Trejon har en djupare förståelse för sina kunder än vad en extern partner skulle kunna ha.

"-Vi ser redan stora positiva effekter av att hantera all digital marknadsföring internt. Vår räckvidd och avkastning har ökat samtidigt som våra kostnader har minskat. Vi har nu full kontroll över vår marknadsföring, och i framtiden med en ny hemsidan på plats kommer vi att nå ännu högre höjder," berättar Helena, ansvarig för digital marknadsföring på Trejon.

Trejon har valt att minska sitt deltagande på mässor som är en del av hållbarhetsarbetet. Genom denna strategi reducerar företaget transporter och resor. Detta bidrar till att minska företagets klimatavtryck och skapar utrymme för andra marknadsinsatser.

Nästa steg är utvecklingen av en ny webbplattform och hemsida, för att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden. Den optimerade designen och förbättrade navigationen syftar till att attrahera fler besökare och öka engagemanget. Målsättningen är att kunna lansera den nya plattformen under första halvan 2025.

En viktig aspekt är att digital marknadsföring kan analyseras och optimeras i realtid, vilket innebär att Trejon kan justera sina strategier för att maximera effektivitet och minimera onödiga kostnader och resurser. Detta är betydligt svårare att uppnå med tryckt reklam och mässor, där feedbackcyklerna är längre och kostnaderna för ändringar är högre.

"-Digitala plattformar möjliggör också mer precis och målinriktad marknadsföring, vilket gör den mer resurseffektiv genom att endast relevanta målgrupper nås. Vi är övertygade om att detta är ett steg i rätt riktning för att stärka vårt hållbarhetsarbete och fortsätta ligga i framkant när det gäller smarta marknadsföringsstrategier," säger Helena.

Ämnen

Regioner


Trejon, med huvudkontor utanför Umeå, har anor tillbaka till 1940-talet. 1980 expanderade företaget och blev generalagent för lantbruks- och entreprenadmaskiner i Sverige. Idag är vi en av de ledande maskintillverkarna och maskinleverantörerna inom entreprenad, skogsbruk, lantbruk och parkverksamhet via ett rikstäckande nät av återförsäljare.

Trejon har mångårig erfarenhet inom branschen - både som producent och grossist. Trejon är egen producent av OPTIMAL-maskinerna för park och vägunderhåll, kompaktlastaren FLEXITRAC och MULTIFOREST skogsvagnar och kranar. I vårt breda produktprogram ingår flera av Europas ledande maskintillverkare; Trioliet, Teagle, Speed, Pichon, HakkiPILKE, Berti, Rotomec, Multicargo, Pel-Tuote, Göweil m.fl.

Trejon är ISO-certifierade inom kvalitet 9001 och miljö 14001, vilket innebär att kvalitén på Trejons åtaganden höjts ytterligare.

Tillsammans skapar vi en bra dag – en Trejondag.

Kontakter

Henrik Johansson

Henrik Johansson

Presskontakt VD VD, inköpsansvarig, delägare 0935-39905
Johan Schols

Johan Schols

Presskontakt Marknadsansvarig Försäljning 0935-399 20